top of page

Privacy

Privacyverklaring, 1 maart  2020 

De Hostmanship Group begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat De Hostmanship Group zorgvuldig om met deze informatie. De Hostmanship Group houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Hostmanship Group heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt De Hostmanship Group uit welke gegevens De Hostmanship Group van jou nodig heeft en waarvoor De Hostmanship Group ze gebruikt.

Opslag van jouw gegevens

De Hostmanship Group slaat de persoonsgegevens die De Hostmanship Group van jou of van jouw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die De Hostmanship Group ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met De Hostmanship Group opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.

 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.

 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.

 • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Gebruik van jouw gegevens

De Hostmanship Group gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.

 • Verzorging van de door jou gekozen opleiding.

 • Analyses uitvoeren zodat De Hostmanship Group zijn dienstverlening kan verbeteren.

 • Advies geven over een te volgen opleiding.

 • Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.

 • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.

 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

 

Verdere toelichting

 • De Hostmanship Group anonimiseert de persoonsgegevens die De Hostmanship Group gebruikt voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.

 • De Hostmanship Group kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is De Hostmanship Group wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt De Hostmanship Group tot een minimum.

 • In sommige gevallen werkt De Hostmanship Group samen met externe dienstverleners, zoals trainers. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.

Bewaartermijn gegevens

De Hostmanship Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien het contract of de overeenkomst met jou of met je opdrachtgever beëindigd wordt, verwijdert De Hostmanship Group je persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart De Hostmanship Group de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

 

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft de De Hostmanship Group beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee factor verificatie en een beveiligde website. De Hostmanship Group aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met De Hostmansdhipgroup websites zijn verbonden. De Hostmanship Group kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

 

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stellen op verwerking van persoonsgegevens

Als je bij De Hostmanship Group een opleiding of training volgt, kun je altijd de van jou verzamelde persoonsgegevens inzien en laten aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. 

Voor vragen over het privacybeleid van De Hostmanship Group, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je contact met De Hostmanship Group opnemen via info@hostmanship.nl . Wanneer je op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kun je dit ook via dit info@hostmanship.nl aangeven. Wanneer je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan je e-mailadres gebruikt worden om je te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van De Hostmanship Group. Als je hier geen prijs meer op stelt, kun je je op ieder moment afmelden via info@hostmanship.nl . Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe je je kunt uitschrijven. 

De Hostmanship Group reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert De Hostmanship Group eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer De Hostmanship Group volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal De Hostmanship Group jou dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment De Hostmanship Group jouw gegevens wel kan verwijderen.

Wijziging van deze verklaringen

De Hostmanship Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Elke aanpassing zal De Hostmanship Group op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 1 maart 2020. 

bottom of page